Ringstorps förskola i Helsingborg

Vi på Ringstorps förskola i Helsingborg inspireras av Reggio Emilias filosofi. Vi utgår från barnens tankar och funderingar när vi utformar vår verksamhet.

Är du nyfiken på vår förskola?

Måndag den 8 mars finns det möjlighet att besöka Ringstorps förskola. Vi träffas utomhus på gården klockan 15.00. Rektor och pedagog berättar om verksamheten på Ringstorps förskola och det finns möjlighet att ställa frågor.

Anmäl ditt intresse till rektor ingegerd.persson@helsingborg.se