Du som förälder

En förskola kan inte utvecklas utan föräldrarnas delaktighet. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid.

Som förälder på vår förskola har du möjlighet till ett stort inflytande både i den dagliga verksamheten och i andra mötesformer. Några former som du som förälder erbjuds är att delta vid är föräldramöten, firande av traditioner och personligt samtal kring ditt barns utveckling. Varje termin bjuder vi in till föräldramöte.

Som förälder på vår förskola har du möjlighet till ett stort inflytande både i den dagliga verksamheten och i andra mötesformer. Några former som du som förälder erbjuds är att delta vid är föräldramöten, firande av traditioner och personligt samtal kring ditt barns utveckling. Varje termin bjuder vi in till föräldramöte.

Som förälder kan du förvänta dig av oss att:

  • Du alltid blir bemött av engagerade och professionella pedagoger
  • Ni möts av pedagoger som har ett tydligt förhållningssätt genom att vi inspirerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskap.
  • Ditt barns utveckling och lärande följs upp genom olika former av dokumentation. Denna dokumentation samlas och åskådliggörs på förskolan och digitalt i Fronter.
  • Du får kontinuerlig information om ditt barns vardag och ditt barns ansvarspedagog genomför regelbundna utvecklingssamtal tillsammans med er föräldrar
  • Vi arbetar alltid strävar efter att du ska vara nöjd med vår verksamhet och ditt/dina barn ska känna sig trygga och tycka det är roligt att gå till förskolan