Om oss

Den fria leken, kreativitet och barnens funderingar är några av utgångspunkterna i vår förskola.

Hos oss får ditt barn vara med och påverka!

Ringstorps förskola är en liten förskola med tre avdelningar, Mästaren, Ryttaren och Hammaren. Förskolan ligger i nordvästra delen av Helsingborg med närhet till Pålsjö skog, stranden och Fredriksdals friluftsmuseum. I direkt anslutning till förskolan ligger också Ringstorpsskolan. Vår utemiljö är välplanerad och inspirerar till olika sorters lek.

Ett livslångt lärande

Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Grunden för vårt arbete i förskolan är demokratin. Barnen får lära sig att respektera alla människors lika värde. Vi tar hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter när vi planerar det dagliga arbetet.

Ringstorps förskola arbetar efter Reggio Emilia filosofin som ständigt förnyas och utvecklas, med barnets behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vårt närområde

I direkt anslutning till förskolan finns Ringstorpsskolan som är en F-6 skola. Västra Berga skola ligger också i närområdet och är en F-9 skola. Ringstorps förskola är en del av ett förskoleområde där Västra Berga och Pålsjö östra är två andra förskolor.