Här trivs personalen

Den där känslan när man kommer in på ett ställe och känner att ”här känns det bra att vara”. Hur får man den känslan på en arbetsplats? Och vad är det som gör att det är så det känns när man kliver in genom dörrarna på Ringstors förskola?

För fjärde året i rad delar Helsingborgs stad ut årets utmärkelse till Hälsofrämjande arbetsplats. I år kom Ringstorps förskola på tredje plats.

En förskola med öppna dörrar

Ringstorps förskola är en skola med öppna dörrar, både bokstavligen och bildligt. Här finns gemensamma utrymmen för avdelningarna, och överallt finns utrymmen och möjligheter till möten och lärande. Sedan de fick nya lokaler för några år sedan så har de arbetat in ett förhållningssätt på hela förskolan som handlar om att arbeta mer öppet och lyhört, med fokus på verksamhetens utveckling. Kristina och Maria är två av förskollärarna på Ringstorps förskola.

– Mycket handlar om att vi ser till att ta vara på varandras talanger och styrkor i personalgruppen. Att arbeta på det sättet föder en större kreativitet, och det är ju på samma sätt vi resonerar för våra barn på förskolan, berättar Maria och Kristina.

De tror också att mycket av det som gör en arbetsplats trivsam handlar om organisation och struktur. På förskolan har de bland annat skapat tydliga rutiner för reflektion och planering. De har fasta scheman för olika ansvarsområden för pedagogerna och tydliga strukturer för möten, dialog och lärande samtal.

– Det finns tydliga förväntningar på oss i personalen, både från chefen och från kollegorna. Vi vet vilket ansvar vi har och alla är delaktiga i och känner till rutiner och arbetsfördelning. Det skapar både trygghet och hög kvalitet, säger Kristina och Maria.

En lyhörd chef med höga ambitioner

En annan förutsättning för en trivsam arbetsplats som Kristina och Maria ser det är naturligtvis chefens inställning och prioriteringar. Ingegerd Persson som är förskolechef på bland annat på Ringstorps förskola håller med. Som chef måste man ha höga förväntningar, men då krävs också att man är ödmjuk och lyhörd för de behov och resurser som personalen behöver för att leva upp till förväntningarna.

– På Ringstorps förskola har vi en personalgrupp som inte lutar sig tillbaka och slår sig till ro. Här vill man vara delaktig och fortsätta utveckla sin verksamhet. Mitt jobb som chef är att lyssna av, och skapa förutsättningar för det, säger Ingegerd.

Och på Ringstorps förskola trivs personalen. Det syns inte minst på årets medarbetarenkät där förskolan fått ett riktigt fint resultat med en medarbetarindex på 91*. Här upplever personalen att de har en bra psykosocial arbetsmiljö, de tycker att de tar vara på varandras kompetenser och känner ett stort engagemang för sitt uppdrag. En arbetsplats man trivs på helt enkelt.

– Vad vi ska göra med vinstpengarna? Det har vi inte bestämt än, det är ju naturligtvis något som vi alla här på arbetsplatsen måste prata om tillsammans, säger Ingegerd avslutningsvis.

*Medarbetarindex är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation och baseras på en 100-gradig skala.