Kreativitet

Vi arbetar med ”kreativt skapande” och provar på olika tekniker och material. Barnen får skapa fritt och efter egna förutsättningar. Att barnen får bekanta sig med olika material gör att dom får en större erfarenhet och bättre förutsättningar inför kommande utmaningar.

Barnen har tillgång till ett multimedia rum, ett bygg- och konstruktionsrum, ateljéer och många fina material som stimulerar barnens lärande och ger barnen en givande, lust- och glädjefylld dag.