Kunskapsuppföljning

Tillsammans med dig som förälder har vi samtal kring ditt barn 1-2 ggr/år som bygger på ditt barns förmågor, talanger och behov. Ditt barns utveckling och lärande följs upp genom olika former av dokumentation. Denna dokumentation samlas och åskådliggörs på förskolan och digitalt i Unikum.

Unikum är ett digitalt forum, där vi erbjuder föräldrarna en plattform för delaktighet. Där lägger vi in ett axplock från vår verksamhet, foton, utvärderingar och planeringar. Här kan man läsa nyheter och följa barnens utveckling.