Trygghet och trivsel

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger och alla barnen i förskolan. Vi vuxna är förebilder och visar glädje och entusiasm i mötet med barnen. Det är viktigt att vi har ett klimat som uppmuntrar tilliten till den egna förmågan och vi är därför noga med att uppmuntra och bekräfta barnen. Detta bidrar till att utveckla barnens självtillit.